Preparandkurs vårdhund

HollerHund

Preparandkurs vårdhund

 

Tillsammans med sin förare bildar vårdhunden ett vårdhundsteam. Syftet är att assistera vårdpersonal i arbetet med barn, vuxna och äldre. Vårdhundens uppgift är att träna, motivera, sprida glädje och entusiasm bland personer som har någon form av funktionsnedsättning.

 

Copyright © HollerHund All Rights Reserved